Rannu

Dokumendiregister


  ..
  Kandidaatide koondnimekiri.htm
  Volikogu uus koosseis .htm
  nr 1 04.08.2009 Rannu valla valimiskomisjoni protokoll nr 1 .pdf
  nr 1 04.09.2009 Rannu valla valimiskomisjoni otsus nr 1 .pdf
  nr 2 04.09.2009 Rannu valla valimiskomisjoni protokoll nr 2.pdf
  nr 2 10.09.2009 Rannu valla valimiskomisjoni otsus nr 2 Kandidaatide registreerimine.pdf
  nr 3 10.08.2009 Valimisjaoskonna moodustamine.pdf
  nr 3 10.09.2009 Rannu valla valimiskomisjoni protokoll nr 3.pdf
  nr 3 22.10.2009 Vallavolikogu liikmete registreerimine.pdf
  nr 4 22.10.2009 Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine.pdf
  nr 5 22.10.2009 Lisamandaatide registreerimine.pdf
  nr 6 29.10.2009 Rannu valla valimiskomisjoni otsus volikogu esimehe valimine.pdf


Viimati uuendatud: 
Webalizer statistika