Rannu

Dokumendiregister


  ..
  nr 24 11.02.2010 Audiitori määramine.doc
  nr 25 11.02.2010 Vallavalitsuse struktuur 2010.doc
  nr 26 25.03.2010 Kohalike teede järelevalvet teostava isiku määramine.doc
  nr 32 16.09.2010 Isikliku kasutusõiguse seadmine kinnistule Rannu lasteaed.pdf
  nr 33 16.09.2010 Isikliku kasutusõiguse seadmine kinnistule Rannu park.pdf
  nr 34 16.09.2010 Osalemisest Emajõe-Võhandu projekti II etapis Rannu valla objektidega.pdf
  nr 35 16.09.2010 Rannu valla elanikke teenindavatele tervishoiuteenuste ja apteegiteenuste osutajatele.pdf
  nr 36 16.09.2010 Rannu pargis asuvate ehitiste (linnus ja kiviplats) võõrandamine.pdf
  nr 37 16.09.2010 Vallavanema välislähetus.pdf
  nr 38 28.10.2010 Isikliku kasutusõiguse seadmine kinnistule Barbara.pdf
  nr 39 28.10.2010 Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine.pdf
  nr 42 28.10.2010 Vallavara võõrandamine.pdf
  nr 43 28.10.2010 Arvamuse andmine kaevandamise loa taotlusele.pdf
  nr 44 28.10.2010 Vallavara omandamine.pdf


Viimati uuendatud: 
Webalizer statistika