Rannu

Dokumendiregister


  ..
  nr 11 15.01.2010 Sõiduauto Ford Focus 014 ARP müügihinna määramine ja võõrandamise otsustamine.doc
  nr 12 18.01.2010 Rannu Jahiselts ehitusloa andmine.doc
  nr 14 22.01.2010 Lepingu sõlmimine Rannu kogudusega.doc
  nr 15 25.01.2010 Kinnistu jagamine.doc
  nr 19 28.01.2010 Leping AS GoBusiga.doc
  nr 20 28.01.2010 Jaanuarikuu sotsiaaltoetused.doc
  nr 23 08.02.2010 Rannu Juustutööstusele ehitusluba.doc
  nr 25 08.02.2010 Vallavanema asendamine.doc
  nr 29 15.02.2010 Ehitusluba OÜ-le Jaotusvõrk.doc
  nr 30 15.02.2010 Ehitusluba OÜ-le Jaotusvõrk.doc
  nr 32 22.02.2010 Lootusetud võlad.doc
  nr 34 22.02.2010 Reisibussile multimeedia seadmete paigaldamise teenuse ostmine.doc
  nr 36 01.03.2010 Sihtfinantseerimise lepin ASiga Emajõe Veevärk.doc
  nr 38 01.03.2010 Koostöölepingu sõlmimine RMK-ga Tamme paljandi hooldustööde finantseerimiseks.doc
  nr 4 07.01.2010 Jõgeva Elamu jäätmeveoteenuse hindade muutmine.doc
  nr 40 08.03.2010 Järve-Kareli detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek.doc
  nr 5 07.01.2010 Valla lehes kuulutuste avaldamise hinnakirja kehtestamine.doc
  nr 6 11.01.2010 Rannu Jahiseltsile ehitusloa andmine.doc
  nr 8 11.01.2010 Rõngu Hooldusravikeskusega lepingu sõlmimine.doc


Viimati uuendatud: 
Webalizer statistika