Rannu

Dokumendiregister


  ..
  nr 100 12.03.2009 Halduspiiride muutmisest.doc
  nr 101 14.05.2009 Kaarsimäe 4 kaevandamise loa arvamus.doc
  nr 102 14.05.2009 Rannu jõesuu silla taotlemine munitsipaalomandisse.doc
  nr 103 14.05.2009 Vallavara müük.doc
  nr 104 14.05.2009 Hankelepingu sõlmimine.doc
  nr 105 14.05.2009 Volitatud isiku määramine ÜVK osas kontrolli teostajaks.doc
  nr 106 14.05.2009 Jaoskonnakomisjoni koosseisu kinnitamine.doc
  nr 107 14.05.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine.doc
  nr 108 14.05.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine.doc
  nr 109 14.05.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine.doc
  nr 110 14.05.2009 2008 aasta aastaaruande kinnitamine.doc
  nr 111 16.07.2009 Loa andmine laenu võtmiseks.doc
  nr 112 16.07.2009 Reservfondi kasutamine.doc
  nr 113 16.07.2009 Valimisringkonna moodustamine ja volikogu liikmete arvu määramine.doc
  nr 114 Valla valimiskomisjoni moodustamine.doc
  nr 115 24.09.2009 Arvamuse andmine kaeveloa taotluse osas.doc
  nr 116 24.09.2009 Jaoskonnakomisjoni koosseisu kinnitamine.doc
  nr 117 24.09.2009 Isikliku kasutusõiguse seadmine.doc
  nr 118 24.09.2009 Isikliku kasutusõiguse seadmine.doc
  nr 93 12.03.2009 Villa kinnistu müük.doc
  nr 94 12.03.2009 Kasutusvalduse seadmine.doc
  nr 95 12.03.2009 Volikogu esimehe palga määramine.doc
  nr 96 12.03.2009 Valla struktuur ja palgamäärad.doc
  nr 97 12.03.2009 Haridus- ja kultuurikomisjoni moodustamine.doc
  nr 98 12.03.2009 Lootusetute võlgnevuste mahakandmine.doc
  nr 99 12.03.2009 Rannu Rahvamaja tegevusest.doc


Viimati uuendatud: 
Webalizer statistika