Rannu

Dokumendiregister


  ..
  nr 1 05.01.2009 Maa riigi omandisse jätmise korralduse muutmine.doc
  nr 11 14.01.2009 Tammetõru kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.doc
  nr 19 22.01.2009 Limnoloogiajaama 1 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade muutmine.doc
  nr 20 23.01.2009Projekteerimistingimused Piiri kinnistul .doc
  nr 20 22.01.2009 Tammetõru kinnistu sihtotstarbe muutmine.doc
  nr 21 23.01.2009 Projekteerimistingimused ökomaja püstitamiseks.doc
  nr 271 10.11.2009 Kohanimede määramine Vehendi külas_lisadega.doc
  nr 273 11.11.2009 Teede talihoolduse töövõtulepingute sõlmimine.doc
  nr 305 18.12.2009 Vehendi külas katastriüksuste lähiaadressite muutmine.doc
  nr 4 05.01.2009 Avaliku konkursi tulemuste kinnitamine.doc
  nr 54 25.02.2009 Jõeääre kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.doc
  nr 57 02.03.2009 Tamme klubi teenuse hinna kehtestamine.doc
  nr 6 08.01.2009 Korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmine ASile Jõgeva Elamu.doc
  nr 66 20.03.2009 Projekteerimistingimuste väljastamine Aili Leissonile.doc
  nr 77 27.03.2009 Katastriüksuste sihtotstarvete muutmine.doc
  nr 8 12.01.2009 OÜ Kure Mõis projekteerimistingimuste muutmine.doc
  nr 82 06.04.2009 Projekteerimistingimuste väljastamine Aili Leissonile.doc
  nr 85 06.04.2009 Projekteerimistingimuste väljastamine OÜle Põltsamaa Meierei Juustutööstus.doc
  nr 87 06.04.2009 Projekteerimistingimuste väljastamine OÜle Põltsamaa Meierei Juustutööstus.doc
  nr 92 09.04.2009 Rannu valla asjaajamiskorra kinnitamine.doc
  nr 94 13.04.2009 Projekteerimistingimuste väljastamine OÜle Rannu Bangeman.doc


Viimati uuendatud: 
Webalizer statistika