Rannu

Dokumendiregister


  ..
  Volikogu istungi protokoll nr 1 29.10.2009.pdf
  Volikogu istungi protokoll nr 2 05.11.2009.doc
  nr 1 29.10.2009 Volikogu aseesimehe valimine.pdf
  nr 10 05.11.2009 Vallavanema vabastamine ja hüvitise maksmine.doc
  nr 11 19.11.2009 Volikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine.doc
  nr 12 19.11.2009 Alatiste volikogu komisjonide koosseisude kinnitamine.doc
  nr 13 19.11.2009 Esindaja nimetamine Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule.doc
  nr 14 19.11.2009 Esindajate nimetamine EMOLi maapäevale.doc
  nr 15 19.11.2009 Võrtsjarve SA põhikirja muutmine.doc
  nr 16 19.11.2009 Võrtsjarve SA nõukogu likme nimetamine.doc
  nr 17 19.11.2009 Vallavara võõrandamine.doc
  nr 18 19.11.2009 Maa munitsipaalomandisse taotlemine Algori maaüksus.doc
  nr 19 19.11.2009 Reservfondi kasutamine.doc
  nr 2 29.10.2009 Vallavalitsuse volituste lõpetamine.pdf
  nr 20 16.12.2009 Kooli hoolekogu liikme nimetamine.doc
  nr 21 16.12.2009 Vallavara võõrandamine.doc
  nr 22 16.12.2009 Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu kooskõlastamine.doc
  nr 3 05.11.2009 Vallavanema valimine.doc
  nr 4 05.11.2009 Vallavanema töötasu kinnitamine.doc
  nr 5 05.11.2009 Vallavalitsuse struktuuri kinnitamine.doc
  nr 6 05.11.2009 Vallavalitsuse liikmete kinnitamine.doc
  nr 7 05.11.2009 Volikogu alatiste komisjonide moodustamine.doc
  nr 8 05.11.2009 Volikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine.doc
  nr 9 05.11.2009 Volikogu esimehele töötasu ja hüvituse määramine.doc


Viimati uuendatud: 
Webalizer statistika