Rannu

Dokumendiregister


  ..
  nr 58 14.02.2008 Rannu valla asutus Algor tegevuse lõpetamine.pdf
  nr 59 14.02.2008 Pärandvara vastuvõtmine.pdf
  nr 60 14.02.2008 Loa andmine sõiduauto kasutusrendile võtmiseks.pdf
  nr 61 14.02.2008 Vallavara võõrandamine.pdf
  nr 62 14.02.2008 Noorma elamu maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine.pdf
  nr 63 14.02.2008 Verevi elamu maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine.pdf
  nr 64 04.02.2008 Puurkaevu maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine.pdf
  nr 65 14.02.2008 Väike-Rakke puurkaevu maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine.pdf
  nr 66 15.05.2008 Arvamuse andmine geoloogilise uuringuloa taotlusele.pdf
  nr 67 15.05.2008 Arvamuse andmine geoloogilise uuringuloa taotlusele.pdf
  nr 68 15.05.2008 Loa andmine laenu võtmiseks.pdf
  nr 69 15.05.2008 Mittetulundusühing Võrtsjärve kalanduspiirkond asutamisest.pdf
  nr 70 15.05.2008 Riigivara vastuvõtmisest.pdf
  nr 72 15.05.2008 Pärandvara vastuvõtmisest.pdf
  nr 73 19.06.2008 Rannu valla 2007. a majandusaasta aruande kinnitamine.pdf
  nr 74 19.06.2008 Ehitiste peremehetuks tunnistamine.pdf
  nr 75 19.06.2008 Villa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine.pdf
  nr 76 19.06.2008 Parkla maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine.pdf
  nr 77 19.06.2008 Jäätmepunkti maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine.pdf
  nr 78 19.06.2008 Pumbahoone maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine.pdf
  nr 79 19.06.2008 Tähtaja seadmine kokkuleppe sõlmimiseks.pdf
  nr 80 19.06.2008 Revisjonikomisjoni esimehe valimine.pdf
  nr 81 23.10.2008 Vallavara võõrandamine.pdf
  nr 82 23.10.2008 Alttoa maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine.pdf
  nr 83 23.10.2008 Puhasti maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine.pdf
  nr 84 23.10.2008 Osalemisest projektis "Rõngu Hooldusravikeskuse ehituse I etapp".pdf
  nr 85 18.12.2008 Alatise eelarve- ja arengukomisjoni esimehe valimine.pdf
  nr 86 18.12.2008 Alatise eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine.pdf
  nr 87 18.12.2008 Arvamus maavara kaevandamise loa taotluse kohta.pdf
  nr 88 18.12.2008 Nõusoleku andmine Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS tegevuse lõpetamiseks.pdf
  nr 89 18.12.2008 Puhja valla üldplaneeringu kooskõlastamine.pdf
  nr 90 18.12.2008 Maade munitsipaalomandisse taotlemine.pdf
  nr 91 18.12.2008 Tähtaja seadmine kokkuleppe sõlmimiseks.pdf


Viimati uuendatud: 
Webalizer statistika