Rannu

Dokumendiregister


  ..
  nr 105 15.04.2008 Detailplaneeringu kehtestamine.pdf
  nr 130 12.05.2008 Hanke heakskiitmine.pdf
  nr 164 07.07.2008 Tammetõru detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohad.pdf
  nr 263 18.11.2008 Korraldatud jäätmeveo konkursi korraldamisest.doc
  nr 267 10.10.2008 Kohanime määramine.doc
  nr 283 12.12.2008 Tammetõru kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine.doc
  nr 289 30.12.2008 Hermani detailplaneeringu vastuvõtmine.doc
  nr 94 03.04.2008 Limnoloogiajaama 1 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohad.pdf


Viimati uuendatud: 
Webalizer statistika