Rannu

Dokumendiregister


  ..
  Rannu Vallavolikogu 20.12.2007. a avalik pöördumine.pdf
  nr 36 08.02.2007 Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja koosseisude kinnitamine.pdf
  nr 37 08.02.2007 Rahvakohtunikekandidaatide kinnitamine.pdf
  nr 38 08.02.2007 Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalmaale.pdf
  nr 39 03.05.2007 Loa andmine laenu võtmiseks.pdf
  nr 40 03.05.2007 Jõesuu maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine.pdf
  nr 41 03.05.2007 Lootusetute nõuete bilansist mahakandmine.pdf
  nr 42 20.09.2007 Rannu valla 2006. a majandusaasta aruande kinnitamine.pdf
  nr 43 20.09.2007 Revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine.pdf
  nr 44 20.09.2007 Rannu Keskkooli hoolekogu liikme kinnitamine.pdf
  nr 45 20.09.2007 Arvamus geoloogilise uuringuloa taotluse kohta.pdf
  nr 46 20.09.2007 Kohalike teede nimekirja muutmine.pdf
  nr 47 29.11.2007 Rõngu hooldusravikeskuse projektis osalemine.pdf
  nr 48 29.11.2007 Kinnistu jagamine korteriomanditeks.pdf
  nr 49 29.11.2007 Korterite võõrandamine .pdf
  nr 50 29.11.2007 Arvamuse andmine geoloogilise uuringuloa kohta.pdf
  nr 51 29.11.2007 Isikliku kasutusõiguse seadmine.pdf
  nr 52 29.11.2007 Kureküla külakeskuse maaüksuse munitsipaliseerimine.pdf
  nr 53 29.11.2007 Kureküla pargi maa munitsipaliseerimine.pdf
  nr 54 29.11.2007 Väike-Rakke pargi maa munitsipaliseerimine.pdf
  nr 55 29.11.2007 Vee-ettevõtja määramine.pdf
  nr 56 20.12.2007 Rannu valla ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja palgamäärad.pdf
  nr 57 20.12.2007 Hooldajatoetuse määra kehtestamine.pdf


Viimati uuendatud: 
Webalizer statistika