Rannu

Dokumendiregister


  ..
  nr 176 30.08.2007 Keana kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine.pdf
  nr 195 Maa riigi omandisse jätmine.pdf
  nr 217 Keana kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek.pdf
  nr 233 Üüride kehtestamine munitsipaalkorteritele.pdf
  nr 250 Keana kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.pdf
  nr 253 Väikesapi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine.pdf
  nr 264 Vallavara võõrandamine.pdf
  nr 272 Rannu Lasteaia personali koosseisu ja palgamäärade kinnitamine.pdf
  nr 273 Hoolekogu koosseisu kinnitamine.pdf
  nr 274 Vastutava isiku määramine.pdf


Viimati uuendatud: 
Webalizer statistika