Rannu

Dokumendiregister


  Blanketid
  Detailplaneeringud
  Hajaasustuse veeprogrami dokumendid
  Hajaasustuse veeprogramm 2010
  Hankemenetlused
  Hulkuvate loomade kirjelduste avalikustamine
  Kavad ja aruanded
  Kohanime määramise otsuste eelnõude avalikustamine
  Korraldatud jäätmeveo rakendamise dokumendid
  Lepingud
  Muud dokumendid
  Projektid 2009
  Protokollid ja aktid
  Rannu Lasteaed
  Rannu valla asjaajamiskord
  Rannu valla valimiskomisjoni otsused ja protokollid 2009. a Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised
  Sissetulnud kirjad
  Töötervishoid ja tööohutus
  Vallavalitsuse istungite protokollid
  Vallavalitsuse korraldused
  Vallavalitsuse määrused
  Vallavolikogu määrused
  Vallavolikogu otsused
  Volikogu õigusaktide eelnõud
  Väljasaadetud kirjad
  Õigusaktide register
  Dokumendiregistri kasutusjuhend.htm


Viimati uuendatud: 
Webalizer statistika