Rannu

Uudised

Värskeim info haldusreformi kohta: http://elva.kovtp.ee/haldusreform1

10.10.2016
Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puka valla, Rannu valla, Puhja valla ja Rõngu valla ühinemisleping ja lepingu lisad on avalikkusele arvamuse avaldamiseks välja pandud 10.10.- 31.10.2016. 

Ettepanekuid ja kommentaare saab esitada kuni 01.11.2016:

- elektrooniliselt (e-maili teel vallavalitsus@rannu.ee);

-  paberkandjal avalikes asutustes, kus leping välja on pandud:  Rannu vallavalitsus, Vallapalu küla, Rannu vald, avatud E-R kell 8.00 -16.00;

                                                                                                                    Rannu raamatukogu, Elva tee 7, Rannu alevik, Rannu vald, avatud E,T,N,R10.00 - 16.00, K 12.00 - 18.00;

                                                                                                                    Sangla raamatukogu, Väike-Rakke küla, Rannu vald, avatud K, N kell 8.30- 16.00; R 8.30 - 13.00;

-posti teel (Rannu vallamaja, Vallapalu küla, Rannu vald, Tartumaa 61116).

Kõik ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud kommentaarid ja ettepanekud vaadatakse läbi juhtkomisjoni poolt ning edastatakse volikogudele. 

Haldusreformi teabeleht

LISAD:

- ühinemisleping
-Lisa 1
-Lisa 2
-Lisa 3
-Lisa 4
-Lisa 5

Ühinevates omavalitsustes toimuvad rahvakoosolekud, kus tutvustatakse ühinemislepingut ja vastatakse küsimustele.

Puhja vallas toimub ühinemiskoosolek Puhja Seltsimajas 26. oktoobril 2016 kell 18.00.

Rannu vald on nõustunud Elva linna ettepanekuga osaleda ühinemisläbirääkimistel koos Rõngu, Konguta, Puka, Palupera valdadega. Avaldame toimunud kohtumiste protokollid ja muu läbirääkimistega seotud informatsiooni.

I kohtumine

09.03.2016. a koosolekul osalejate nimekiri


09.03.2016. a koosoleku protokoll
    Word 

09.03.2016. a koosolekul Elva linnapea Eva Kams-i ettekanne

II kohtumine

II kohtumine toimus 5.04.2016 kell 14.00 Rannu Rahvamajas

Pressiteade   PDF

05.04.2016. a koosolekul osalejate nimekiri   PDF

5.04.2016. a koosoleku protokoll   PDF  

Viljandi valla volikogu aseesimees Kaupo Kase esitlus 


Millised otsused peavad volikogud langetama seoses ühinemisega (Kaupo Kase esitlus)

III kohtumine

III kohtumine toimus Rõngu koolimajas 27.04.2016.

Osalejate nimekiri

Protokoll


Juhtgrupi koosolekute materjalid


Ühinemisläbirääkimiste juhtgrupi kohtumise protokoll Elva linnavalitsuses 14.07.2016

Webalizer statistika