Rannu vald

Uudised

 

 Registreeri end elanikuks!

Üleskutse eesmärk ei ole kunstlikult valla elanikke juurde tekitada, vaid eelkõige ootame registreerima neid, kes küll elavad Rannus, kuid mingil põhjusel pole end valla elanikuks vormistanud. 
On mõistlik ja vastutustundlik olla selle valla kodanik, mille hüvesid igapäevaselt kasutatakse.  Sageli öeldakse, et vahet pole kus ma olen registreeritud või on ka neid kes ütlevad, et ma ei teagi kus ma olen elanikuks registreeritud.
Ühest küljest, inimesed kes kasutavad valla poolt pakutavaid teenuseid, kuid pole elanikeregistris, tarbivad seda nende kulul, kes omavad valda sissekirjutust ning kelle maksude eest neid teenuseid osutatakse. Teisalt, mida täpsem on valla ülevaade oma elanikest, seda paremini saame planeerida kogu elukorraldust ning pakkuda teenuseid, mida kõige rohkem vajatakse.
 

Seega, kui Sa elad Rannus, siis registreeri end elanikuks!

Elanikuks registreerimine ei ole keeruline, selleks on vajalik täita elukohateate blankettVõite selle täita kohapeal (Rannu vallamajas) või printida kodus välja ning võtta kaasa eelnevalt täidetuna.
 
Elukohateate võite ka:
* saata e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna (e-post: vallavalitsus@rannu.ee);
* saata posti teel (elukohateatele lisada isikuttõendavast dokumendist koopia).
* esitada elektrooniliselt kodanikuportaalis
 
Alaealise lapse elukoha registreerib tema täisealine vanem.
Elukohateate allkirjastavad kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud.
 
Vajalikud dokumendid lisaks elukohateatele:
* eluruumi omaniku kirjalik nõusolek, juhul kui Te ei ole eluruumi omanik
* kaasomanike kirjalik nõusolek, juhul kui eluruum on kaasomandis.
 
 
Lisainfo: Tel 731 1905
Webalizer statistika