Rannu

Uudised

VOLIKOGU VALIMISED 2017

Valimised 2017

 

Kandidaadid: http://elva.kovtp.ee/documents/822677/14971663/Valimiskomisjoni+otsus+nr+10+-+08.09.2017.pdf/3369073f-d616-4b8a-8e6e-33a5b0ac6605

 

Rannu valla elanik saab hääletada valimisjaoskonnas nr 5 Rannu alevikus Rannu Rahvamajas.

Elektrooniline hääletamine

5. oktoober kell 9.00 kuni
11. oktoober kell 18.00

Eelhääletamine maakonnakeskuses 
(elukohast sõltumatu hääletamine)

5.-8. oktoober kell 12.00-20.00

Eelhääletamine kõikides jaoskondades
(elukohajärgne hääletamine; hääletamine väljaspool elukohta, sh valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses)

9.-11. oktoober kell 12.00-20.00

Valimispäev (hääletamine elukohajärgses valimisjaoskonnas, sh kodus hääletamine)

15. oktoober kell 9.00-20.00

 

Info kodus hääletamise kohta:

https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/kodus-h%C3%A4%C3%A4letamine

 

Rannu valla jaoskonnakomisjoni telefoninumber on 5887 0279

 

 15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised. Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/
või 
http://www.vvk.ee/kov2017Info Elva valla valimiskomisjoni otsuste kohta: 
http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjonVOLIKOGU V
ALIMISED 2013

1) 20.10.2013 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised. Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kohalikud-valimised-2013/

2) Rannu valla valimiskomisjoni otsused

 
Webalizer statistika