Rannu

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 65 lõikele 1 avalikustatakse ametnike palgaandmed jooksva kalendriaasta seisuga avaliku teenistuse kesksel veebilehel www.avalikteenistus.ee hiljemalt 1.mail.


Vastavalt Avaliku teabe seaduse § 28 lg 1 p 25 avaldame Rannu vallavalitsuse palgajuhendi ja ametnike põhipalgad koos muude teenistusülesannetega seotud tuludega.

PALGAANDMED

1. Rannu Vallavalitsuse palgajuhend  PDF 

2. Rannu Vallavalitsuse ametnike põhipalgad 01.04.2014 PDF

3. Rannu Vallavalitsuse ametnike palga kogusumma 2013. aastal PDF

4. Rannu Vallavalitsuse ametnike põhipalgad 01.01.2015 PDF

RANNU VALLAVALITSUSE JA VALLAVOLIKOGU PALGAANDMED 2011

Saaja/Töötasu liik Töötasu eurodes kokku Periood Töösuhe
Heino Gottlob, tasu 2304  12 kuud volikogu otsusega
Maano Koemets, palk 16790,87  12 kuud valitud
Helju Koger, palk 15740,77  12 kuud nimetatud
Sirje Erm 12841,01  12 kuud nimetatud
Reet Jaadla 11360  12 kuud nimetatud
Aivar Kuuskvere 5468  12 kuud tööleping


RANNU VALLAVALITSUSE PALGAANDMED 2010

 Töötasu liik                                         Palga(tasu)                   Periood            Töösuhte vorm

                                                           Kogusumma EEK        (töötatud aeg kuudes)

 

Maano Koemets

Vallavanem

Põhipalk                                              288000                       12                    valitud

 

Heino Gottlob                                                                                             

Volikogu esimees                                24000                         12                  volikogu otsus

 

Helju Koger

Vallasekretär

Põhipalk                                              182400                       12                    nimetatud

 

Sirje Erm

Sotsiaalnõunik

Põhipalk                                              175200                       12                    nimetatud

 

Reet Jaadla

Finantsnõunik

Põhipalk                                              175200                       12                    nimetatud

 

Hannes Freiberg

Ehitusinsener               

Põhipalk                                              68534                         12                    tööleping

 


Palgaandmed 2009
Töötasu liik
Palga (tasu)
kogusumma
Periood
(töötatud aeg
kuudes)
Töösuhte vorm
 
 
 
 
Uno Rootsmaa
vallavanem
 
 
 
1. Põhipalk
185800
10
valitud
2. Lisatasud ja hüvitused kokku
55100
 
 
KOKKU TASU
240900
10
 
 
 
 
 
Maano Koemets
Vallavanem 05.11.-31.12.2009
 
 
 
Põhipalk
48000
2
valitud
Maano Koemets 
Majandusnõunik 01.01.-04.11.2009
 
 
nimetatud
Põhipalk
213100
10
 
KOKKU TASU
261100
12
 
 
 
 
 
Heino Gottlob
volikogu esimees
 
 
 
Põhipalk
26170
12
volikogu otsus
 
 
 
 
Helju Koger
vallasekretär
 
 
 
Põhipalk
183700
12
nimetatud
 
 
 
 
Sirje Erm
sotsiaalnõunik
 
 
 
Põhipalk
176600
12
nimetatud
KOKKU TASU
176600
12
 
 
 
 
 
Reet Jaadla
pearaamatupidaja
 
 
 
Põhipalk
176400
12
nimetatud
KOKKU TASU
176400
12
 
 
Palgaandmed 2008 
Töötasu liik
Palga (tasu)
kogusumma
Periood
(töötatud aeg
kuudes)
Töösuhte vorm
 
 
 
 
Uno Rootsmaa
vallavanem
 
 
 
1. Põhipalk
 
228000
 
12
valitud
2. Lisatasud ja hüvitused kokku
19000
 
 
 
s.h. 2.1. puhkusetoetus
19000
 
 
ATS § 46
KOKKU TASU
247000
 
12
 
 
 
 
 
Heino Gottlob
volikogu esimees
 
 
 
1. Põhipalk
 
36000
12
volikogu otsus
 
 
 
 
Helju Koger
vallasekretär
 
 
 
1. Põhipalk
187200
12
nimetatud
2. Lisatasud ja hüvitused kokku
15600
 
 
 
s.h. 2.1. puhkusetoetus
15600
 
ATS § 46
KOKKU TASU
202800
 
12
 
 
 
 
 
Maano Koemets
majandusnõunik
 
 
 
1. Põhipalk
260400
 
12
nimetatud
2. Lisatasud ja hüvitused kokku
21700
 
 
 
s.h. 2.1. puhkusetoetus
21700
 
ATS § 46
KOKKU TASU
282100
 
12
 
 
 
 
 
Sirje Erm
sotsiaalnõunik
 
 
 
1. Põhipalk
180000
12
nimetatud
2. Lisatasud ja hüvitused kokku
15000
 
 
s.h. 2.1. puhkusetoetus
15000
 
ATS § 46
KOKKU TASU
195000
12
 
 
 
 
 
Reet Jaadla
pearaamatupidaja
 
 
 
1. Põhipalk
180000
12
nimetatud
2. Lisatasud ja hüvitused kokku
15000
 
 
 
s.h. 2.1. puhkusetoetus
15000
 
ATS § 46
KOKKU TASU
195000
 
12
 
 
Webalizer statistika