Rannu

Teede talihooldus on üks vallapoolsetest teenustest ja kinnituisanud kodutee tuju heaks ei tee. Seda enam on oluline probleemide korral teada, kuidas asjad käivad ja kust saab probleemi korral abi küsida. Allpool tutvustus ja juhised igale vallakodanikule. 

Teede talihooldus tähendab kõigi Rannu valla kohalike teede ja erateede talvist teehooldust kuni iga elamu väravani, sisseõiduteed kaasa arvatud selle ulatuseni kuhu on võimalik traktoril tee lahti lükata. Teehooldust teostame nende elamuteni, kus inimesed elavad püsivalt sees. Kui elamu on näiteks jäätmeveost vabastatud omaniku soovil seoses sellega, et ta ei kasuta elamut, siis teed sinna ei hooldata, v.a. kui omanik selleks soovi avaldab.

Talihooldust teostavad ettevõtted vallapoolsel tellimusel lähtuvalt teede olukorrast. Kuna Rannu vallas on 120 km kohalikke teid ja nende talvine olukord vallasiseselt väga erinev (järve ääres tuiskab, metsa vahel mitte, tuisk algab öösel või varahommikul), siis elanike ja ettevõtetepoolne info teehoolduse vajaduse kohta aitab kaasa teehoolduse tulemuslikkusele. Info tuleks edastada vallavalitsusele telefoni teel, kui on kiire probleem. Kui kiire ei ole võib ka meili peale saata. Meilidele vastame järgmise tööpäeva jooksul. Nädalavahetusel saadetud meilidele esmaspäeva jooksul.

Vallapoolne hooldus ei tähenda automaatselt õuealade, hoonetevaheliste teede ja krundisiseste alade lahtilükkamist. Kuna paljude elamute väravate lähedal on põõsad, rippuvad oksad, puud, aiad, kivid jms asjad, siis traktoril ei ole igal pool võimalik teed lahti lükata. Igal elamu omanikul on võimalik ise traktoristile või tee hooldaja firmale teada anda, kus ei tohiks lükata või kus peaks lükkama. Või tähistada oma sissesõidutee vastavalt. 

Kõigi teede talihooldusega seotud probleemide (lumi lükkamata, kinnituisanud tee, halvasti lükatud jms) korral palun helistada alati Rannu vallavanemale, tel 53425242.

Kui info liigub õigesse kohta, siis leiame ka kiiresti lahendused. 

Teede talihooldust osutab Rannu piirkonnas OÜ Melior-M.  Tegevjuht Üllar Kaaver, tel 505 3470. 
Ervu, Kipastu, Koopsi, Kulli, Paju, Rannu aleviku ümbrus, Utukolga, Vehendi, Vallapalu (osaliselt), Noorma (osaliselt).

Teede talihooldus osutab Sangla ja Kureküla piirkonnas OÜ Loku, Tegevjuht Alari Arrak, tel 526 5347.
Külad, kus Melior-M ei hoolda teid.

Rannu alevikus ja Kureküla alevikus hooldab tänavaid, kõnniteid, parklaid ja teid OÜ Dynamo.

Maano Koemets
vallavanem
53425242
maano.koemets@rannu.ee
Webalizer statistika