Rannu

 Kuidas hoiame eraelulist teavet

Vallavalitsuse kui riigiasutuse tegevus on avalik. Töö käigus koguneb meile ka isikuandmeid, sh tundlikku ja eraelulist teavet. Teie eraelulist teavet võib meie asutusse sattuda näiteks siis kui Te meile kirjutate või olete mõne menetluse osapooleks. Seadusega on kitsendatud juurdepääs isikuandmetele, kuid lisaks sellele püüame  oma sisemise töökorraldusega tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks.

Kui Teid huvitab, kas ja kuidas Teie isikuandmed meie kaudu teistele teatavaks saavad, siis lugege vastavaid selgitusi.

Need hõlmavad olukordi, kus Te:

1) saadate meile selgitustaotluse, teabenõude või märgukirja;
2) esitate meile kaebuse/vaide või kui Teie peale kaevatakse;
3) kandideerite meile tööle;
4) soovite oma andmetega tutvuda.

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need reeglid ei puuduta.


Kaisa-Karoliina Kokk
vallasekretär
731 1905
Webalizer statistika