Rannu

Rannu Vallavalitsuse ametnike koosseis ja andmed
 

Ametikoht
Ees- ja perekonnanimi
Haridus, eriala, õppeasutus
Telefon
e-mail
Vallavanem
Maano Koemets
Kõrgem, magistrikraad*, õigusteadus, Tartu Ülikool
7454118
53425242
Vallasekretär
Anneli Lepik
Kõrgem, bakalaureus, õigusteadus, Akadeemia Nord
7454118
Sotsiaalnõunik
Sirje Erm
Kõrgem, magistrikraad*, zootehnik, Eesti Põllumajanduse Akadeemia
7454118
Finantsnõunik
Reet Jaadla
Kõrgem, magistrikraad*, ökonomist-organisaator, Eesti Põllumajanduse Akadeemia
7454118
7454129
Ehitusinsener
Aivar Kuuskvere
Kõrgem, magistrikraad*,
Ehitusinsener,
Tallinna Polütehniline Instituut
5013164

 
* Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus tänasele haridus- ja kõrgharidustasemele määratakse
Vabariigi Valitsuse 06.06.2005. a määruse nr 120 „Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus“ alusel
 
Webalizer statistika