Rannu


Rannu kooli võimla kasutamine 

Avalikud spordiobjektid Rannu vallas
Rannu alevik
- täismõõtmetes staadion ja jalgpalliväljak kooli juures;
- spordisaal (võrkpall, korvpall, saalihoki);
- aeroobikasaal Rannu Rahvamajas;
- võrkpalliväljakud (asfaltkattega) Rannu pargis;
- võrkpalli liivaväljak Rannu pargis;
- korvpalliväljak (asfaltkattega) Rannu pargis;
- uisuväljak Rannu paisjärvel (talvel);
- suusarada Rannu-Ervu-Rannu (talvel).
Kureküla alevik
- võrkpalli liivaväljak Kureküla endise lasteaia kõrval;
- jalgpalliväljak endise söökla vastas (rajamisel).
Vehendi küla
- võrkpalli liivaväljak Limnoloogiajaamas;
- võrkpalli liivaväljak Vehendi puhkekeskuse juures.
Väike-Rakke küla
- korvpalliväljak pargis;
- võrkpalliväljak.
 
Sporditöö juhtimine
Sporditööd korraldab ja finantseerib Rannu Vallavalitsus. 

 
Sporditegevuse toetamine
Rannu Vallavalitsus finantseerib kohaliku sporditöö juhtimist, spordivõistluste läbiviimist, spordivõistlustel osalemist. 
Kõik ettepanekud ja kaasabi spordi valdkonnas on teretulnud. Tervislik eluviis on parim investeering tulevikku.


Maano Koemets
vallavanem
5342 5242
Webalizer statistika