Rannu vald


Rannu kooli võimla kasutamise kava 2012-2013.

Avalikud spordiobjektid Rannu vallas
Rannu alevik
- täismõõtmetes staadion ja jalgpalliväljak keskkooli juures;
- spordisaal (võrkpall, korvpall, saalihoki) koos jõusaaliga keskkoolis;
- aeroobikasaal Rannu Rahvamajas;
- võrkpalliväljakud (asfaltkattega) Rannu pargis;
- võrkpalli liivaväljak Rannu pargis;
- korvpalliväljak (asfaltkattega) Rannu pargis;
- uisuväljak Rannu paisjärvel (talvel);
- suusarada Rannu-Ervu-Rannu (talvel).
Kureküla alevik
- võrkpalli liivaväljak Kureküla endise lasteaia kõrval;
- jalgpalliväljak endise söökla vastas (rajamisel).
Vehendi küla
- võrkpalli liivaväljak Limnoloogiajaamas;
- võrkpalli liivaväljak Vehendi puhkekeskuse juures.
Väike-Rakke küla
- korvpalliväljak pargis;
- võrkpalliväljak.
 
Sporditöö juhtimine
Sporditööd korraldab ja finantseerib Rannu Vallavalitsus. Vallavalitsus on kavandanud alates 2010 lõpust muudatusi sporditöös, mille esmärk on spordiklubi tekkimisele kaasaaitamine ja klubiga koostöölepingu sõlmimine. Algatuse tulemusena on alates juunist 2011 asutatud MTÜ Rannu Spordiklubi, kellega on koostööleping sõlmimisel.
Klubi ülesandeks on:
- tagada valla esinduste osalemine maakondlikes ja üleriigilistes võistlussarjades korvpallis, võrkpallis, kergejõustikus ja jalgpallis;
- kohalike võistluste organiseerimine (jalgpall, võrkpall, saalihoki, kergejõustik jm);
- meeskonna organiseerimine piirkondlikele spordivõistlustele (nt Võrtsjärve mängud, maakondlikud sarjad);
- valla spordiürituste kavandamine ja ürituste kava koostamine;

 
Sporditegevuse toetamine
Rannu Vallavalitsus finantseerib kohaliku sporditöö juhtimist, spordivõistluste läbiviimist, spordivõistlustel osalemist. 
Kõik ettepanekud ja kaasabi spordi valdkonnas on teretulnud. Tervislik eluviis on parim investeering tulevikku.


Maano Koemets
vallavanem
5342 5242
Webalizer statistika