Rannu

Kodanikuühendused

MTÜ Metsanduse Arendamise Ühing
Paju küla
Tegevus: metsade jätkusuutlikule majandamisele kaasaaitamine. Seda tehakse organiseerides ühistegevust ja levitades metsandusteadmisi.
Kontaktisik: Jüri Tobber
e-post: info@metsaareng.ee
WWW: www.metsaareng.ee.

MTÜ Rannu Spordiklubi
Rannu alevik Jaani kinnistu
Tegevus: Spordi ja vaba aja sisustamine, sporditöö korraldamine
Kontaktisik: Priit Pruul, tel 5541893
priit@mineral.ee


MTÜ Rannu Noorteühing
Rannu alevik
Tegevus: Noorte huvitegevus ja vaba aja sisustamine
Kontaktisik: Märt Mõtus
muda12@hot.ee


MTÜ Rannu Maanaiste Selts "Laine"

Rannu alevik
Tegevus: Kohalikku elu edendav ühendus
Kontaktisik: Viive Vink
Tel 745 4151

MTÜ Rannu Külaarenduse Selts
Rannu alevik
Tegevus: Kohalikku elu edendav ühendus, noorsootööprojektide arendus
Kontaktisik: Üllar Kaaver
Tel 745 4188

MTÜ Rannu Kultuuri- ja Haridusselts
Rannu alevik
Tegevus: Kohalikku elu edendav ühendus, kultuuriprojektide arendus
Kontaktisik: Liis Jaamets
Tel 745 4275

MTÜ Kolumats
Rannu alevik 
Tegevus: Vaba aega kultuurilise tegevusega sisustav ühendus, rahvatantsurühma Kolumats tegevus
Tel 522 4150

MTÜ Rakke Külaselts
Väike-Rakke küla
Tegevus: Külaelu arendamine Sangla piirkonnas
imbiylper@hotmail.com

MTÜ Eesti Marjaühing
Vehendi küla
Tegevus: Marjakasvatuse arendamine
Kontaktisik: Toomas Jaadla
toomas@marjasoo.ee

MTÜ Rannu Jahiselts
Kipastu küla
Tegevus: Jahindus
Kontaktisik: Valdo Herman
valdo@tavamets.ee

MTÜ Sangla Jahiselts
Sangla küla
Tegevus: Jahindus


MTÜ Loodus Kutsub
Vehendi küla
Kontaktisik: Richard Murutar
richard@murutar.ee

MTÜ Rebasemäe
Kaarlijärve küla
Kontaktisik: Valdo Herman
valdo@tavamets.ee

MTÜ Tamme Poldri Maaparandusühing
Tamme küla
Tegevus: maaparandusalane ühistegevus
Margus2@baltem.ee

MTÜ Utukolga Maaparandusühistu
Rannu alevik
Tegevus: maaparandusalane ühistegevus
yllar.kaaver@meliorm.eu

MTÜ Valguta-Ervu Maaparandusühistu
Ervu küla
Tegevus: maaparandusalane ühistegevus
kolitalu@hotmail.com

EELK Rannu Püha Martini Kogudus
Neemisküla küla
Tegevus: kirikukogudus
Kontaktid: 
diina.tuulik@eelk.ee, Tel 5010825. 

MTÜ Kaarlijärve Peatuspaik
Kaarlijärve küla
Tegevus: maaelu ühistegevused
Kontaktid: katlin.saarela@verevi.ee tel 511 9476

MTÜ Põhjala Kitsekoda
Paju küla
Tegevus: maaelu ühistegevused
Kontaktid: Aire Tamm, tel 5564 1276 

MTÜ Jõesuu Päästjad
Verevi küla
Tegevus: maastiku hooldus ja korrashoid
Kontaktid: baurexi.ou@gmail.com, tel 504 5979

MTÜ Viisikannel
Vehendi küla
Tegevus: mittetulunduslik tegevus
Kontaktid: helitraat@gmail.com, tel 5393 1913

MTÜ Võrtsjärve Ekstreem Enduro
Neemisküla küla
Tegevus: spordirajatiste käitus
Kontaktid: riho.kollist@mail.ee ja  524 6543

MTÜ Võrtsjärve Vabatahtlik Järvepääste
Vehendi küla
Tegevus: koolitused ja vetelpääste
Kontaktid: richard@murutar.ee tel 5384 5189
 
Webalizer statistika