Rannu

Sotsiaalabi


Sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine. Samuti sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsete turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Sotsiaalvaldkonna abivahendite süsteemi korraldusest UUS! (alates 01.01.2016)
Sotsiaalhoolekannet reguleerivad Rannu valla õigusaktid: 
Sotsiaalhoolekande korraldamist reguleerivad seadused (seadused leiad www.riigiteataja.ee) on:
Webalizer statistika