Rannu

Sisejärved

Rannu vallas asub neli paisjärve, mis on rajatud suuremahuliste maaparandustööde tulemusel. Mustjärv on madal looduslik rabajärv, mis kuulub Natura 2000 võrgustikku. 2005. a. puhastati mudast Rannu ja Liivaku paisjärved, töid kaasrahastas Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF). 2009. aastal puhastati KIK-i toetusega nii Väike-Koopsi kui Koopsi paisjärv (5 ha).

          
               Rannu paisjärv                                                            Mustjärv

          
                Liivaku paisjärv                                                     Koopsi paisjärv
Webalizer statistika