Rannu

Raamatukogud

Rannu vallas on üks asutus Rannu Raamatukogu, mille alla kuulus kuni 01.01.2016 kolm avalikku raamatukogu – Rannus (asutatud 1925.a.), Kurekülas (1967) ja Väike-Rakkes (Sanglas, 1913). Alates 01.01.2016 on Kureküla raamatukogu suletud ja kogu on jaotatud Rannu ja Sangla vahel. Raamatukogudes asub ka avalik internetipunkt. Suurim raamatukogu (kokku 4 avarat ruumi) asub Rannus, mis täidab ka valla keskraamatukogu funktsioone, samuti osaliselt kooliraamatukogu ülesandeid. Samuti on siin võimalik teha koopiaid, kasutada lugemissaali ja kuulata muusikat. Teavikuid on raamatukogudes vastavalt 16 ja 9,5 tuhat. 
Alates 2018.aasta juunikuust asub Rannu raamatukogus  ka postipunkt.

Kontaktid: rannu.raamatukogu@elva.ee (tel 7454151) ja sangla.raamatukogu@elva.ee (tel 7454746).


 

Rannu Raamatukogu
 


 

Sangla Raamatukogu   
 
Webalizer statistika