Rannu

Teed, transport

Teedevõrk tuli valla omandisse 1992. aastal. Vallasiseseid teid on kokku ca 115 km, mis enamjaolt on kruusakattega. Pikem eesmärk on rekonstrueerida suurem osa valla teid tolmuvabaks. 
Asfaltkatte on 2005. aastal saanud Vehendi puhkekeskusse viiv 1 km tee ning vallavalitsusse viiv 0,4 km tee. Alates 2007. aastast tegeldakse teede tolmuvabaks muutmisega neis külades, kus tolm häirib elanike igapäevast elu.
Esimestena said sellise teekatte Utukolga ja Väike-Rakke küla (kokku 1,2 km). ning seejärel Suure-Rakke küla (1,1 km) ja Kureküla alevik.u siesed tänavad ja teed. Rannu aleviku tänavad ja platsid on suures osas kaetud punase või halli unikiviga, samuti on valla poolt rajatud Rannut läbiva riigimaantee äärde kõnniteed ja bussitaskud.
2013-2014 aastatel on rekonstrueeritud kruusateid nende aluspõhja tõstmise ja ülekatmisega (Neemisküla ja Ranna farmi teed ning Koopsi farmi juurde viiv tee), on paigaldatud uut tolmuvaba katet (Koopsi tee Rannu alevikusisene lõik, Väike-Rakke asulasisene tee, Kaarlijärve 24 korteriga elamu juurdepääsutee) ja uuendatud vana asfaltkatet (Petseri tee Vehendi külas, Pargi tänav Rannu alevikus). 
Kõik bussiootepaviljonid on riigilt üle võetud, need on remonditud ning juurde on paigaldatud 4 uut paviljoni. Viimane paviljon paigaldati Rannu alevikus 2014. aastal.1. Rannu alevikku läbiva riigimaantee äärde rajati punasest unikivist kõnniteed2. Tolmuvaba pinnatud tee Väike-Rakke külas3. Rannu Keskkooli ette on rajatud bussitasku ning -ooteplats lastele4. Rannu uus bussipeatus rajati aleviku keskele5. Uued bussiootepaviljonid rajati Väike-Rakke (pildil), Neemisküla, Kaarlijärve ja Bangemani peatustesse6. Rannu aleviku tänavad on kaetud punase unikiviga


 
7. Parkimisplats Rannu lasteaia ees8. Rannu rahvamaja parkimisplats9. Valla reisibuss teenindab paljusid vallakodanikke10. Neemisküla-Ranna tee pinnati 2013. aastal


11. Rannu alevikus Koopsi tee peale pindamistöid 
Webalizer statistika