tyhiReklaam: Gripi vastu

Veeproovide võtmise juhend

Kuidas võtta veeproovi?

Veeproovi võtmiseks soovitame kutsuda atesteeritud proovivõtja, sest nii saab garanteeritud proovivõtu kvaliteet. Kui inimene võtab veeproovi ka ise, palume järgida alltoodud soovitusi.

Kui salvkaevust võetakse vett ämbriga, siis võetakse ka veeproov sellesama ämbriga, kallatakse ära 1/3 veest ning seejärel täidetakse proovivõtupudelid samade põhimõtete alusel nagu on kirjas allpool.
Pumbakaevust tuleb välja pumbata torustikus seisnud vesi ja seejärel täita proovivõtupudelid.

Veeproovi võtmine kraanist ja pumba väljundtorult

· Esimesena võetakse proovid keemiliseks analüüsiks, viimasena mikrobioloogiliseks analüüsiks.
· Mikrobioloogilise veeanalüüsi proov võetakse steriilsesse pudelisse, mille saab laborist. Ka keemilise veeanalüüsi proov on soovitatav võtta labori proovipudelisse.
· Prooviks võetakse külm vesi, st mitte boilerit vm mahutit läbinud vesi.
· Enne proovi võtmist pestakse käed korralikult puhtaks.
· Proovid ei tohiks sisaldada suuri tahkeid osakesi (praht, settetükid). Sellised proovid tuleb ära kallata ja uued võtta (NB! Selline pudel ei ole enam steriilne ning mikrobioloogilise analüüsi proovi sellega võtta ei tohi).
· Väldi korgi saastamist proovivõtmise ajal. Ära puutu pudelite ja korkide sisepindasid sõrmede ega teiste objektidega.
· Veendu, et proovinõu saab peale proovivõtmist tihedalt suletud.
 
Üldnõuded proovi võtmisel

1. Kraan või pumba väljundtoru pühitakse puhtaks ning eemaldatakse kõik lisaseadmed, mis võivad mõjutada vee kvaliteeti (kraanilt filter või sõel). Kui veevärgis on vee mehaaniliseks puhastamiseks nöörfiltrid vmt, tuleb need samuti veeproovi võtmise ajaks süsteemist eemaldada.  
2. Veel lastakse voolata seni, kuni vee temperatuur on ühtlustunud, st torusti-kus seisnud vesi on välja voolanud.  
3. Kraan steriliseeritakse leegiga (umbes 1 min). Põletusvahendina on soovitatav kasutada gaasipõletit.  
4. Veel lastakse voolata 1-2 min. See-järel reguleeritakse veejuga selliselt, et vesi voolaks kraanist vabalt välja, ilma turbulentsita.

Proovi võtmine keemiliseks analüüsiks 

5. Avada veepudel veeproovi keemilise analüüsi jaoks, vältides käte kokku puutumist pudelisuu ja korgi sisepinnaga.
6. Pudel täidetakse veega nii, et:
- pudelisuu ei puutuks kokku kraaniga,
- pudelisuu oleks kraani lähedal, et vältida vee survega voolamist ning õhumullide teket proovis,
- proovivõtupudel täidetakse veega ülevooluga.
7. Täielikult täidetud proovivõtupudel suletakse tihedalt ja kontrollitakse, et seal puuduksid õhumullid, tuleb vältida proovipudeli kaela puudutamist sõrmedega. 

Proovi võtmine mikrobioloogiliseks analüüsiks

8. Avada veepudel veeproovi mikrobioloogilise analüüsi jaoks, vältides käte kokku puutumist pudelisuu ja korgi sisepinnaga.
9. Pudel täidetakse veega nii, et:
- pudelisuu ei puutuks kokku kraaniga,
- pudelisuu oleks kraani lähedal, et vältida vee survega voolamist ning õhumullide teket proovis,
- korki tuleb samal ajal hoida käes,
- jälgitakse, et veejuga ei oleks liiga tugev ega pritsiks ümbritsevatelt pindadelt üles.
10. Mikrobioloogiliseks analüüsiks võetava veeproovi pudeli täitmisel veega peab jälgima, et korgi ja vee vahele jääks mõne sentimeetrine õhuruum.
11. Pudel suletakse korgiga, tuleb vältida proovipudeli kaela puudutamist sõrmedega