tyhiReklaam: Gripi vastu

Veeanalüüs

Vajaliku info salvkaevu vee kvaliteedi kohta saab järgmiste näitajate alusel:
1) mikrobioloogilised
 • Escherichia coli
 • Enterokokid
2) keemilised
 • Ammoonium
 • Nitrit
 • Nitraat, sulfaat, kloriid
 • Oksüdeeritavus
 • Raud (vajadusel)
 
Puurkaevuveele hinnangu andmiseks tuleb eelnevale lisaks analüüsida ka fluoriidi- ja naatriumi- ning olenevalt asukohast mangaanisisaldust (infot, kas on vaja mangaani analüüsida, saab e-aadressilt kaja.laursoo@terviseamet.ee).
 
Veeanalüüse teevad Tartus:
 • Terviseameti Tartu labor, asukohaga Põllu 1a, B korpuse IV korrus,  tel 744 7422. Proovivõtu tellimine tel 744 7427  (http://www.terviseamet.ee/laborid/tartu-labor.html)
 • Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, asukohaga Fr. R. Kreutzwaldi 30, tel 738 6107 (http://www.vetlab.ee/)
 • AS Tartu Veevärk, asukohaga Tähe 118, tel 730 6200 (http://www.tartuvesi.ee)
 • OÜ Tartu Keskkonnauuringud  (ainult keemiline analüüs) asukohaga Vaksali 17A, tel 730 7279 (http://www.tkku.ee)

  Planeeritud tegevus
  Joogivee analüüs tuleb teha
  taotluse esitamisel
  pärast tööde teostamist
  Salvkaevu süvendamine või puhastamine kui vett napib
  Ei
  Jah
  Salvkaevu puhastamine vee kvaliteedi parandamiseks
  Jah
  Jah
   
  Uue salvkaevu ehitamine
  Ei
  Jah
  Puurkaevu rajamine
  Ei, kui kaevu üldse pole.
  Jah, kui olemasolevas (salv)kaevus on joogikõlbmatu vesi ja seetõttu taotle-takse uue kaevu ehituseks toetust.
  Ei, sest kaevufirma teeb selle ise
   (NB! kontrolli hinnapakkumist)
  Torustiku ja/või pumpade paigaldamine
  Jah, tõestamaks, et torustik ehitatakse välja ja/või pumbad paigaldatakse kõlblikule joogiveele.
  Ei
  Puhastusseadmete paigaldamine
  Jah
  Jah