tyhiReklaam: Gripi vastu

Puurkaevu rajamine

Puurkaevu rajamine
 
1. esitate Tartumaa Keskkonnateenistusele (asub Tartus Aleksandri t 14, telefon 730 2240) puurkaevu ehitamise taotluse (vormi leiate http://www.envir.ee/tartumaa) ja asendiplaani, kuhu on märgitud hooned ja olemasolev reovee puhasti). Kui Teil asendiplaani ei ole, saate selle välja trükkida Maa-ameti kodulehelt (http://xgis.maaamet.ee/). Vajalik on veel vallavalitsuse nõusolek, mis märgitakse asendiplaanile
2. ootate kuni 2 nädalat kooskõlastastust
3. kooskõlastus käes, otsite puurkaevule projekteerija (need firmad, kes tohivad sellist tööd teha, leiate Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: http://www.envir.ee/1288)
4. vallast taotlete projekti alusel ehitusloa. Enne ehitamist on vaja veel puurimisluba Eesti Geoloogiakeskusest, selle hangib tavaliselt projekteerija
5. puurkaevu ehitamine
6. kui kaev on valmis, esitate Tartumaa Keskkonnateenistusele oma uue kaevu arvestuskaardi ja passi. Need koostab puurija. 
 
Puurkaevus võetak­se vesi aluspõhjakivimites lei­duvast veelademest. Eestis on tavaline sügavus 70-100 meetrit, kuid tänapäevased puurimisagregaadid ja –tehnoloogiad ei sea puurimissügavusele piire.
NB Puurkaevu asukoha valik on oluline – kaugel kogumis­kaevust, käimlast, väetise- ja sõnnikuhoidlast, õlimahutist, kanaliseerimata saunast jne; maapinna kallakul ülesvoolu. Kaevu ümber peab arvestama 10 m raadiusega hooldusalaga.