Dokumendiregistri kasutusjuhend

 

Rannu valla dokumendiregister avalikustatakse Rannu valla veebilehel avaliku teabe seaduse § 28 lg 1 p 31 alusel. Dokumendiregistri avalikustamise eesmärk on tagada üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele avalikkuse ja igaühe juurdepääsu võimalus. Veebilehe dokumendiregistris ei avaldata neid dokumente, millele on kehtestatud juurdepääsupiirangug seaduse alusel.

 

1. Dokumendiregister asub Rannu valla veebilehel aadressil http://www.rannu.ee/index.php/87954521795413 

 

2. Veebilehe esilehelt saab dokumendiregistrini järgmiste linkide kaudu menüüs:

VALITSEMINE > AVALIK TEAVE > DOKUMENDIREGISTER

 

3. Dokumendiregistri leheküljel avaneb:

3.1. Loetelu õigusaktidest, mis on dokumendiregistris avaldatud (vallavolikogu määrused ja otsused ja vallavalitsuse määrused ja korraldused) Vajutades ühte dokumendi liiki avaneb järgmine lehekülg, millel on vastava liigi dokumendid aastate kaupa katalogiseeritud;

3.2. Registrid kirjavahetuse, lepingute, protokollide ja aktide ning õigusaktide kohta, kus on avaldatud kõigi registreeritud dokumentide kohta avaliku teabe seaduses nõutud andmed. Õigusakti kohta on registrisse kantud vastuvõtmise kuupäev, number, pealkiri ja märge, kas antud õigusaktile on avalikkuse juurdepääs piiratud (AK – asutusesiseseks kasutuseks).

 

4.      Dokumendi otsimine:

Kui te soovite leida Rannu Vallavolikogu 2007. aasta otsuste hulgast teid huvitavat otsust, mille teemat te teate, kuid teil puudub info numbri ja kuupäeva kohta. Sellisel juhul liigute kodulehel järgmiselt:

VALITSEMINE > AVALIK TEAVE > DOKUMENDIREGISTER > VALLAVOLIKOGU OTSUSED > 2007

Siis avanevad teile 2007. aastal tehtud otsuste failide nimekiri, kusjuures faili nimetuses on õigusakti number, vastuvõtmise kuupäev ja õigusakti pealkiri. Õigusakti pealkiri annab teile võimaluse leida otsitava teemaga volikogu otsus. Kui teil üldse puudub teave otsitava õigusakti kohta, siis saate faile avades leida soovitud õigusakti.

 

5. Dokumendiregistris on avaldatud dokumendid, mille avaldamine on kohustuslik ja mille avaldamine ei ole seadusega piiratud. Reeglina ei ole avaldatud vallavalitsuse korralduste ja vallavanema käskkirjade sisu.

 

6. Dokumendiregister on dokumentide kohta, mis on välja antud alates 2002. aastast. Seoses dokumendiregistri täiendamisega võib olla ajutiselt andmetes puudusi.

 

7. Küsimusi dokumendiregistri kohta ja seal avaldatud dokumentide kohta saab esitada:

Tel 7454 118 Maano Koemets, Helju Koger

e-post: maano.koemets@rannu.ee vallavalitsus@rannu.ee

kirja teel:

Rannu Vallavalitsus

Vallapalu küla Rannu vald

TARTUMAA 61116