ANDMED RANNU VALLAVALITSUSE POOLT KORRALDATUD RIIGIHANGETE JA LIHTMENETLUSE KORRAS LÄBIVIIDUD RIIGIHANGETE REGISTRIS REGISTREERITUD HANGETE KOHTA  


Informatsioon Rannu Vallavalitsuse korraldatud riigihangete kohta on avaldatud Riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee

Informatsioon kuni 01.05.2007. a riigihangete kohta asub Riigihangete registris, mille veebiaadress on: http://register.rha.gov.ee/index.jsp

Riigihanke otsingusse tuleb sisestada kas hankija nimi (Rannu Vallavalitsus) või hanke nimetus. Enne 2001. aastat toimunud riigihangete kohta tuleb kasutada linki otsing arhiivist.

 

Jrk nr

Nimetus

Aasta

Riigihanke liik

Hanke seisund

1.

Rannu Keskkooli kapitaalremont

1998

Ehitustööd

Lõpetatud

2.

Rannu Lasteaia kaldkatuse ehitamine

1999

Ehitustööd

Lõpetatud

3.

Rannu aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine

1999

Ehitustööd

Lõpetatud

4.

Rannu Lasteaia renoveerimine

2005

Ehitustööd

Lõpetatud

5.

Utu-Kolga ja Liivaku paisjärvede tervendamine

2005

Teenused

Lõpetatud

6.

Vehendi puhkekeskuse rajamine

2005

Ehitustööd

Lõpetatud

7.

Rannu asula UNI-kivist teede ehitus

2005

Ehitustööd

Lõpetatud

8.

Õpilaste vedu

2004-2005

Teenused

Lõpetatud

9.

Õpilaste vedu

2005-2006

Teenused

Lõpetatud

10.

Auto rent

2006

Asjad

Täitmisel

11.

Õpilaste vedu

2006-2007

Teenused

Lõpetatud

12.

Tarbeauto ost

2006

Asjad

Täitmisel

13.

Rannu Rahvamaja toolide tarnimine ja paigaldamine

2007

Asjad

Lõpetatud

14.

Reisibussi soetamine

2007

Asjad

Lõpetatud

15.

Rannu asula siseteede ja Kureküla platsi ehitus

2007

Ehitustööd

Lõpetatud

16.

Kipastu tee ja Väike-Rakke tee kruusakatte pindamine

2007

Ehitustööd

Lõpetatud

17.

Koopsi paisjärvede renoveerimisprojekti koostamine

2007-2008

Teenused

Lõpetatud

18.

Kureküla Külakeskuse renoveerimine

2008

Ehitustööd

Lõpetatud

19.

Sõiduauto kasutusrendile  võtmine

2008

Asjad

Täitmisel

20.

Pindamistööd Suure-Rakke külas ja Kureküla alevikus

2008

Ehitustööd

Lõpetatud

21.

Rannu asula siseteede ehitus

2008

Ehitustööd

Lõpetatud

22.

Koopsi paisjärvede renoveerimine

2009

Ehitustööd

Lõpetatud

23.

Rannu valla teede talihooldus

2009-2010

Teenused

Lõpetatud

24.

Rannu valla avalikult kasutatavate teede hooldustööd

2010

Teenused

Lõpetatud

25.

Rannu valla asutuste katlamajadele kerge kütteõli ostmine

2010-2011

Asjade ost

Lõpetatud

26.

Rannu valla teede talihooldus

2010-2011

Teenused

Teostamisel